Program ''Prosument''

Celem programu jest ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 do atmosfery w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energi. Dofinansowanie obejmuje zakup oraz montaż nowych instalacji a także mikro-instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej. Dotyczy to nowych instalacji w nowych budynkach oraz wymiany istniejących instalacji na bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku.

Oferta jest skierowana do klientów indywidualnych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Dofinansowanie nie jest możliwe dla inwestycji polegających jedynie na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.

Finansowaniem będą objęte instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

 1. Źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt,
 2. Systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne o zainstalowanej mocy do 40kWt.

Więcej informacji znajdziecie państwo na stronach NFOŚiGW.

Nasza firma posiada niezbędne certyfikaty i uprawnienia do montażu pomp ciepła które są niezbędne i wymagane w programie „Prosument”. Ponadto pomagamy w uzyskaniu dofinansowania. Zajmujemy się montażem pomp ciepła między innymi takich producentów jak viessmann czy buderus.

Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej korzystanie z energii odnawialnej nabiera coraz większego znaczenia. W ramach tych trendów pompa ciepła przeżywa swoje odrodzenie. Pompa ciepła jest dzisiaj niezawodnym, oszczędnym systemem grzewczym o zapewnionej przyszłości, który w dodatku pracuje w sposób bardzo przyjazny środowisku. Ponadto jest rozwiazaniem szczegolnie wydajnym energetycznie w zastosowaniu do wytwarzania ciepła dla ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. 

Koszty eksploatacyjne są wyraźnie niższe niż dla konwencjonalnej instalacji grzewczej, co w połączeniu z dotacjami kompensuje w trakcie eksploatacji wyższe koszty inwestycyjne. Dla korzystania z ciepła środowiska są do dyzpozycji takie źródła ciepła jak grunt, wody gruntowe i powierzchniowe, powietrze lub ciepło odpadowe. Jakie źródło ciepła jest najkorzystniejszym w danym przypadku, rozstrzygają warunki miejscowe, położenie budynku i jego zapotrzebowanie na ciepło.

W roku 2010 wszedł w życie pierwszy w historii Polski, ogólnopolski program wsparcia inwestycji na zakup instalacji solarnej

Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów przyłączonych do sieci cieplnych. Swoim zasięgiem Program obejmuje obszar całej Polski.

Nasza firma pomaga w uzyskaniu dotacji na zakup instalacji solarnej osobom fizycznym jak i wspólnotom mieszkaniowym. Posiadamy niezbędne certyfikaty i uprawnienia pozwalające na profesjonalny montaż kolektorów słonecznych zarówno płaskich jak i próżniowych. 

Ile można zyskać?

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Całkowity budżet projektu przewidziany jest na kwotę 300 mln złotych do przydzielenia w latach 2010 - 2014 (wydatkowanie środków do końca 2015 roku). 

Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2 500 PLN do mkw. instalacji.

 

W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?

Wymagania i cała procedura nie są skomplikowane i składają się z pięciu głównych punktów:

 1. Wybór danego typu kolektora słonecznego Viessmann
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup do wybranego Banku.
 3. Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z Bankiem.
 4. Inwestor przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie.
 5. Dotację do banku przekazuje NFOŚiGW na podstawie potwierdzenia zrealizowania inwestycji. Należy również pamiętać, że od dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy 

 

Jakie Banki biorą udział w programie?

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z następującymi bankami:

 • Bank Ochrony Środowiska
 • Bank Polskiej Spółdzielczości
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Warszawski Bank Spółdzielczy
 • Mazowiecki Bank Regionalny.

 

Jakie kolektory kwalifikują się do dotacji?

Najważniejszym wymogiem jest spełnienie wymagań dotyczącym posiadania przez kolektor słoneczny certyfikatu Solar Keymark.

Certyfikat ten posiadają wszystkie kolektory słoneczne znajdujące się w ofercie firmy Viessmann. Chcąc wybrać najdogodniejsze dla siebie rozwiązanie, skontaktuj się z nami lub z jednym z Naszych Autoryzowanych Partnerów Handlowych.